ds@ds-teknik.dk

+45 24 63 25 37

VI ER SPECIALISTER I:

Læs om det hele på denne side

Indregulering/balancering

Erhvervsejendommens komfort kan ikke undervurderes. Det er en vigtig del af en tilfreds og produktiv arbejdsstyrke i enhver virksomhed.


Indregulering/balancering handler om at tilpasse ydelser på varme, ventilation og køling i ejendommen, så der opnås et ensartet klima gennem hele bygningen. Svingende klima i forskellige dele af bygningen er ubehageligt og vidner om et system, der trænger til justering.


Flere grunde til indregulering/balancering

 • Skaber bedre komfort
 • Færre klager fra medarbejdere
 • Bedre driftsøkonomi
 • Lavere energiforbrug
 • Færre eller ingen støjgener


Derudover kan indregulering/balancering afdække fejl i bygningens anlæg, som kan udbedres til fordel for alle i bygningen.


Hvad er det optimale?

Et optimalt indeklima er ensartet komfort i hele bygningen.

Temperaturmæssigt er den optimale komfortstandard på 21-23° Celsius om vinteren. Hvis temperaturen falder til under 19°, er det for koldt; hvis temperaturen stiger til over 24°, er det for varmt. ”Smørzonen” ligger et sted mellem 20° og 23°.

Om sommeren ligger den optimale komfortstandard på 23-26° Celcius, fordi man typisk er lettere påklædt om sommeren og at det kan føles ubehageligt, hvis der er for stor forskel mellem inde og ude. De fleste vil opleve, at 22 grader er for koldt og at 27 grader er for varmt.


Vi udfører indregulering af ventilationsanlæg som omsættes i en udførlig målerapport, som også omfatter maskinellister, filter optegenlser m.m. En vel udført indregulering vil afhjælpe eventuelle trækgener ved opnåelse af korrekt luftbalance. Støjgener minimeres ved korrekt luftmængde i kanaler og armatur.


Vi udfører justering og indregulering af procesventilation, industriventilation og komfortventilation


 • Skab bedre komfort
 • Opnå bedre driftsøkonomi
 • Trim dit energiforbrug
 • Optimer dit indeklima i bygningen

ENERGIOPTIMERING


Har du et ældre anlæg kan du med fordel se på at energioptimere anlægget og sikre at anlægget overholder de gældende lovkrav. Derudover kan du have et spildt energiforbrug fra dit anlæg.


Ved at se på dit anlæg kan vi rådgive dig om hvordan du kan opnå energioptimering f.eks. ved at forny din ventilatormotor. • Opnå strømbesparelser
 • Minimer varmetabet
 • Opnå støjreduktion

TRYKPRØVNING

Ved en trykprøvning konstaterer vi ofte et hidtil ukendt stort lækageareal, som for mange virksomheder betyder et større energiforbrug og en deraf afledt større omkostning. Vi ser også at virksomheder kæmper med støjgener og dårligt indeklima.


De mindste utætheder kan hurtigt resultere i, at 5 til 10% af luften i ventilationskanalerne siver ud af systemet.


Derfor er det en god idé at kontrollere om dine ventilationskanaler er tætte.


For eksempel kan et lufttab på 10% procent betyde, at ventilationsanlægget skal bruge 33% mere energi for at opretholde samme effekt som et anlæg uden utætheder.


Du kan som virksomhed opnå en betydelig strømbesparelse til ventilation ved at sikre tættere ventilationskanaler. En større del af den opvarmede luft i ventilationssystemet kan anvendes hvis din ventilationskanal er tæt og på den måde kan du eliminere dit varmetab og reducere energiforbruget.


Trykprøvning og efterfølgende tætning af kanalerne kan også være medvirkende til en betydelig støjreduktion og dermed være med til at sikre et behageligt indeklima for virksomhedens medarbejdere.

 • Opnå strømbesparelser
 • Elimener varmetab
 • Reducér støj
 • Optimer indeklima

HAR DU BRUG FOR HJÆLP MED 

DIT VENTILATIONSANLÆG